සේයා පුවත

නිදහස් දින උළෙලට පෙර සූදානම

(UTV | කොළඹ) – හෙට (04) දිනයේදී අප සමරනු ලබන 73 වන නිදහස් දින උළෙල වෙනුවෙන් අද දිනයේදී සිදුකරනු ලබන පෙර සූදානම..

May be an image of one or more people, people standing, outdoors and text that says 'THILINA UTHOTAGE OGRAPHY'

May be an image of 3 people, people standing and outdoors

May be an image of 4 people, people standing and outdoors

May be an image of 3 people, people standing, outdoors and text that says 'THILINA KALUTHOTAGE PHOTOGRAPHY'May be an image of one or more people, people standing and text that says 'හ THILINA KALUTHOTAGE PHOTOGRAPHY'

ඡායාරූප අයිතිය – තිළිණ කළුතොටගේ

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top