සේයා පුවත

ගුවන්තොටුපල නැවත විවෘත කිරීමෙන් පසු පැමිණි පළමු වාණිජ ගුවන් යානය

(UTV | කොළඹ)-ඕමාන්හි මස්කට් සිට අද පෙරවරු 7.40 ට කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපලට පැමිණි පළමු යානය

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top