සේයා පුවත

බූන්දල වනෝද්‍යානයේ අසිරිය

(UTV | බූන්දල) – ශ්‍රී ලංකාවේ සංක්‍රමණික ජලජ පක්ෂීන් බහුලව වෙසෙන බූන්දල ජාතික වනෝද්‍යානය තුළ අද දිනයේ කැමරා කාචයට හසුව තිබූ අපූරු දසුන් පෙළක් .

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top