ව්‍යාපාරික

ශීත කළ පොල් මද ආනයනය ලබන සතියේ දී

(UTV |කොළඹ) – ශීතකල පොල්මද ආනයනය කිරීමේ වැඩපිළිවෙල මේ සතියේ සිට ආරම්භ කරන බව පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

ඒ දිවයිනේ පවතින පොල් හිඟයත් සමඟ ඒ ආශ්‍රිත කර්මාන්තකරුවන් මුහුණදී ඇති ගැටලු අවම කර ගැනීම සඳහාය.

පොල් සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ පී. එදිරිමාන්න මහතා පැවසුවේ ඉන්දුනීසියාව, පිලිපීනය හා වියට්නාමය යන රටවලින් ශීතකළ පොල්මද ආනයනය කෙරෙන බවය.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top