ක්‍රීඩා

සව්රවු ගංගුලි හදිසි රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් රෝහලට

(UTV | ඉන්දියාව) – ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපති සව්රවු ගංගුලි හදිසි රෝගී තත්වයක් හේතුවෙන් රෝහල් ගත කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කලේ හෘදයාබාධයක් හේතුවෙන් ඔහු කොල්කටා නුවර රෝහලකට ඇතුලත් කර ඇති බවයි.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top