දේශීය

චමල් රාජපක්ෂට නව රාජ්‍ය අමාත්‍යධූරයක්

(UTV | කොළඹ) –  රාජ්‍ය ආරක්ෂක, ස්වදේශ කටයුතු සහ ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස, අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මහතා ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් ඇත.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top