දේශීය

මෙරටින් තවත් කොරෝනා මරණ කීපයක් [RELEASE]

(UTV | කොළඹ) – තවත් කොරෝනා මරණ තුනක් වාර්තාවීමත් සමඟ මෙරට සමස්ථ මරණ සංඛ්‍යාව 90 දක්වා ඉහළ යනු ඇත.

 

Image may contain: text

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top