දේශීය

සී.ඩී වික්‍රමරත්න පොලිස්පති ලෙස පත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තු සභාවේ නිර්දේශ

(UTV | කොළඹ) – පොලිස්පතිවරයා ලෙසට සී.ඩී වික්‍රමරත්න මහතා පත් කිරීමට පාර්ලිමේන්තු සභාව නිර්දේශ කර තිබේ.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top