දේශීය

කොරෝනා මරණ ගණන 87දක්වා ඉහළට

(UTV |කොළඹ ) – අද  දිනයේ  තවත් කොරෝනා මරණ 04ක් වාර්තා වී තිබේ.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ථ කොරෝනා මරණ ගණන 87ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top