දේශීය

Budget 2021 : අයවැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මතයි

(UTV | කොළඹ) – 2021 අයවැය දෙවන වර කියවීම පිළිබඳ ඡන්ද විමසීම පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (21) පස්වරුවේ පැවැත් විය.

එයට පක්ෂව ඡන්ද 151 ක් ලැබුණු අතර විපක්ෂව ලැබුණු ඡන්ද සංඛ්‍යාව 52ක්.

ඒ අනුව අයවැය දෙවන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 99කින් පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (21) සම්මත වුණා.

ඒ අනුව, මෙවර අයවැයේ තුන්වන වර කියවීම හෙවත් කාරක සභා අවස්ථාව ලබන සඳුදා සිට දෙසැම්බර් 10 වනදා දක්වා පැවැත්වෙන අතර, ඊට අදාළ ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් 10 වනදා පස්වරු 5 ට සිදුකෙරෙනු ඇත.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top