සේයා පුවත

කොරෝනාවෙන් බැට කන කොළඹ

(UTV | කොළඹ) – කොරෝනා වසංගතය දිවයින පුරා ව්‍යාප්තව ඇති මොහොතක බහුලවම ආසාදිතයන් වාර්තා වන කොළඹ නගරයේ අද පැවති තත්ත්වය..

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top