දේශීය

ප්‍රවීණ ගානය ශිල්පී ඩබ්ලිව්.ඩී. ආරියසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

(UTV |කොළඹ) – ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී ඩබ්ලිව්.ඩී. ආරියසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

කලක් රෝගාතුරව සිටි ඔහු මිය යනවිට 64 වන වියේ පසු විය.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top