විනෝදාත්මක

කොළඹින් පිට රූගත කිරීමක සිටි ශලනිවත් නිරෝධායනයට

(UTV |නුවරඑළිය) – ටෙලිනාට්‍යයක් රූගත කිරීම සඳහා බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයට ගිය ශලනි තාරකා ඇතුළු කණ්ඩායමකට ප‍්‍රදේශවාසීන් විසින් විරෝධය එල්ල කර ඇති බව වාර්තාවේ.

ඒ අනුව ඔවුන් නිරෝධායනයට ලක් කිරීමට මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්‍ෂකවරුන් පියවර ගෙන ඇත.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top