දේශීය

නව ගුවන් හමුදාපතිවරයෙකු පත් කරයි

(UTV |කොළඹ) – නොවැම්බර් මස 02 වනදා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි එයාර් වයිස් මාර්ෂල් සුදර්ශන පතිරණ මෙරට 18 වන ගුවන් හමුදාපතිවරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

ඒ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසිනි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top