ගොසිප්

ICBT අධ්‍යාපන ආයතනයේ සිසුවෙකුටත් කොරෝන

(UTV |කොළඹ) – ICBT අධ්‍යාපන ආයතනයේ සිසුවෙකුද කොවිඩ් වෛරසය වැළදී ඇති බව එම ආයතනය බව තහවුරු වී ඇත.තහවුරු කරයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ICBT ආයතනය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top