ව්‍යාපාරික

කොටස් වෙළඳපොලේ කොටස්වල මිල 2.5% කින් ඉහළට

(UTV | කොළඹ) – කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ සියලුම කොටස්වල මිල දර්ශකය අද (06) පස්වරුව වන විට 2.5% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව අදාළ දත්ත වාර්තාවල සඳහන් වේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top