ව්‍යාපාරික

කොටස් වෙළඳපොලේ දිනක් තුළ විශාලතම කඩා වැටීම අද

(UTV |කොළඹ) – කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ මෙතෙක් වාර්තා වූ විශාලතම කඩා වැටීම අද (05) දින වාර්තා විය.

අද(05) දිනයේ ගනුදෙනු අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 462.99 කින් පහළ ගිය අතර මෙතෙක් ඉතිහාසයේ තනි දිනක් තුළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 400 ක් ඉක්මවූ අගයකින් පහළ ගිය පළමු අවස්ථාව ලෙසින් මෙය වාර්තා වේ.

මීට පෙර තනි දිනක් තුළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ වැඩිම පහළ යාම මෙම වසරේ මාර්තු 20 දින වාර්තා වූ අතර එහිදී සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඒකක 303.10 ක පහළ යාමක් වාර්තා විය.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top