දේශීය

වැලි මිලට ගැනීමට නව තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයක්

(UTV| පොළොන්නරුව) – මහජනතාවට අවශ්‍ය වැලි මිලදී ගැනීම සඳහා නව තාක්‍ෂණික ක්‍රමවේදයක් ඉදිරියේදී හඳුන්වා දෙන බව පරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා පොළොන්නරුවේ මනම්පිටියේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් සඳහන්කර සිටියේය.

මහවැලි ගඟේ මනම්පිටිය ප්‍රදේශයේ වැලි තොටුපල පරිශ්‍රයේ නිරීක්‍ෂණ චාරිකාවකින් අනතුරුව මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් ඇමතිවරයා ඒ බව කියා සිටියේය.

මහවැලි ගඟේ මනම්පිටිය ප්‍රදේශයේ වැලි ගොඩ දැමීම මෙතෙක් ක්‍රියාත්මකවූ වැලි සමාගම මගින් සිදුකළ ක්‍රමවේදය වෙනුවට වැලිමංකඩ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමට (පෞද්ගලික මට්ටමින් වැලි ගොඩ දැමීම) උපදෙස් දුන් බවද ඇමතිවරයා එහිදී කියා සිටියේය.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top