ක්‍රීඩා

කොදෙව් පුහුණුකරු ලෙස කර්ට්නි වොල්ෂ් පත්කරයි

(UTV | බටහිර ඉන්දියාව) – බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කාන්තා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස හිටපු ක්‍රීඩක කර්ට්නි වොල්ෂ් පත් කර ඇත.

57 වන වියේ පසුවන ඔහු බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙකු ද වෙයි.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top