දේශීය

20 සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට පෙත්සමක්

(UTV |කොළඹ) – 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන පණත් කෙටුම්පත සම්මත කරගැනීම සඳහා ජනමත විචාරණයක් කැඳවන ලෙස ඉල්ලීමක් කෙරේ.

මේ සඳහා නීතිඥවරයෙකු විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පෙත්සමක් ගොනුකර ඇති බව වාර්තාවේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top