දේශීය

මන්ත්‍රී අතාවුල්ලට පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදුවූ දේ

(UTV |කොළඹ) – ජාතික කොංග්‍රස් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඒ.එල්.එම්.අතවුල්ලා මහතා අද පාර්ලිමේන්තු සභා ගැබෙන් ඉවත් කර තිබේ.

ඊටේ හේතුව වී ඇත්තේ ඔහු අද දින ඇඳගෙන ආ ඇඳුම ස්ථාවර නියෝගවලට අනුව පටහැනි වීම නිසාය.

ඒ නිසා පාර්ලිමේන්තු නිලධාරින් විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඔහු පාර්ලිමේන්තු සභාවෙන් ඉවත් කර ඇත.

අත් රහිත කබායක් සහ වෙනත් වර්ණ කමිසයකින් සැරසී පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි මන්ත‍්‍රීවරයාට සබා ගැබෙන් ඉවත් වන්නැයි නිලධාරීන් පැවසුව ද ඔහු මුලින් ඊට එකඟ නොවූ බවද වාර්තා වේ.

පසුව ඊට එකග වී ඔහු ඉවත් වී ගියේය.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top