දේශීය

ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන දුරකථන යෙදුම් බොහොමයක් ලංකාවේ

(UTV |කොළඹ) – ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වියහැකි දුරකථන යෙදුම් බොහොමයක් ලංකාවේත් තිබෙන නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් නිසි අධ්‍යනයක් සිදුකිරීම වහාම අවශ්‍ය බව ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය පවසයි.

රටක ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන ආකාරයේ ක්‍රියාවලීන් මෑතකාලීනව පරිගණක හා ජංගම දුරකථන යෙදුම් උපයෝගී කරගෙන සිදුකිරීමට හැකි බව මේවනවිට ගෝලීය වශයෙන් අවධානය යොමුවී තිබෙනා කරුණක් වේ.

මෑතකාලීනව ඉන්දියාව ජංගම දුරකථන යෙදුම් 224කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්දියානු පුරවැසියන්ගේ පරිශීලක දත්ත රැකගැනීම සදහා තහනම්කොට ඇත. තම පුරවැසියන්ගේ පරිශීලක දත්ත රැකගැනීම සදහා එක්සත් ජනපදයද මේ වනවිට යම් ජංගම දුරකථන යෙදුම් කිහිපයක් තහනම් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටියි.

යුරෝපානු පුරවැසියන්ගේ පරිශීලක දත්ත රැකගැනීම සදහා දැනටමත් GDPR වැනි දත්ත ආරක්ෂාව සහ පුද්ගලිකත්වය පදනම් කරගත් නීතිමය ප්‍රතිපාදන යුරෝපා සංගමය සහ යුරෝපීය ආර්ථික ප්‍රදේශය පුරා 2018 වසරේ සිට ක්‍රියාත්මක වේ.

ඉදිරි අනාගතය්දී ඇතිවිය හැකි සයිබර් යුද්ධ වැනි ක්‍රියාවලීන් සදහා ජංගම දුරකථන යෙදුම් මගින් ලබාගන්නා දත්ත යොදාගත හැක.

විශේෂයෙන්ම යම් ගෝලීය සිද්ධියක් සිදුවුවහොත් එහි බලපෑම විදේශ රටවලට පමණක් නොව ශ්‍රී ලංකාවටද බලපාහැකි සිද්ධියක් විය හැකිය.

විශේෂයෙන්ම මේ දිනවල අන්තර්ජාතිකව කතාබහට ලක්වන යෙදුම් කිහිපයක්ද ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රජාවද බහුලව භාවිතා කරයි.

ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වියහැකි ලාංකික පුරවැසියන්ගේ පෞද්ගලික දත්ත රැස් කරන යෙදුම් පිලිබදව නිසි අධ්‍යනයක් සිදුකොට එම යෙදුම් මගින් ලංකාවේ ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඇත්දැයි කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස  ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් හා අනෙකුත් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top