දේශීය

පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

(UTV |පොළොන්නරුව) – පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේ වන විට නිකුත් වී තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ  – 180,847 – ආසන 04

සමඟි ජන බලවේගය              – 47,781 – ආසන 01

ජාතික ජන බලවේගය             – 6,792

එක්සත් ජාතික පක්ෂය            – 6,525

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top