ලොකුළුණු කිලෝවක ආනයන බද්ද ඉහලට

ලොකුළුණු කිලෝවක ආනයන බද්ද ඉහලට

(UTV | කොළඹ ) – ආනයනික ලොකුළුණු කිලෝග්‍රෑමයක් සඳහා වන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 15 සිට රුපියල් 50 දක්වා ඉහළ නංවා තිබේ.

දේශීය ලොකුළුණු අස්වනු මේ වනවිට වෙළඳපොලට නිකුත් කරමින් පවතින බැවින් ගොවීන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා එම පියවර ගත් බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )