දේශීය

වරාය සේවකයන්ගේ විරෝධතාවක්

(UTV | කොළඹ ) – කොළඹ වරායේ වෘත්තිය සමිති සේවකයන් ආරම්භ කර ඇති විරෝධතාව හේතුවෙන් සමස්ථ වරායේ මෙහෙයුම් කටයුතු වලට දැඩි බාධා මතුවී ඇතැයි විරෝධතාවට එක්ව සිටින වෘත්තිය සමිති පවසයි.

වරාය සේවකයන් මෙම විරෝධතාව ආරම්භ කර ඇත්තේ කොළඹ වරායේ නැගෙහිර පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් මෙරට රජය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන බවට ලිඛිත පොරොන්දුවක් දෙන ලෙස ඉල්ලමිනුයි.

බළධාරීන්ගේ නිසි විසදුම් හිමිවන තුරු මෙම විරෝධතාවයට අඛන්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව විරෝධතාවයට එක්ව සිටින ශ්‍රී ලංකා නිදහස් සේවක සංගමයේ සභාපති ප්‍රසන්න කලුතරගේ පවසා තිබේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top