තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීම ඇරඹේ [UPDATE]

තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීම ඇරඹේ [UPDATE]

(UTV | කොළඹ) –  මහමැතිවරණයට අදාළ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ පළමු අදියර මේ වනවිට ආරම්භ වී  ඇත.

සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්ය මණ්ඩලවලට අදාලව තැපැල් ඡන්ද විමසීම ආරම්භ වුණේ පෙරවරු 9 ටයි.

ඡන්ද සලකුණු කිරීම සඳහා පස්වරු 4 තෙක් පහසුකම් සලසා ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කළේය.


 

(UTV| කොළඹ) –  අගෝස්තු 05 වනදා පැවැත්වෙන මහ මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම අදින් ඇරඹේ.

අද දිනයේ තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීම සඳහා අවස්ථාව සැලසෙන්නේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩලවලටයි.

තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම සඳහා දින 7 ක කාල සීමාවක් වෙන් කර ඇත.

සියලුම පොලිස් ස්ථාන, ආරක්ෂක හමුදා, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, සෞඛ්‍ය අංශ සහ සියලූම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, මැතිවරණ කාර්යාලවල හැර සෙසු රාජ්‍ය ආයතනවල තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම හෙට සහ අනිද්දා යන දිනවලදී සිදු කිරීමට නියමිතය.

පොලිස් ස්ථානවල, ආරක්ෂක හමුදා, සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව, සෞඛ්‍ය අංශ සහ සියලුම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සහ මැතිවරණ කාර්යාලවල තැපැල් ඡන්ද දායකයන්ට තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීමට අවස්ථාව ලබාදී ඇත්තේ ලබන බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදායි.

නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත එම දිනවල ඡන්දය සලකුණු කිරීමට නොහැකි වන තැපැල් ඡන්දදායකයෙකුට ජුලි මස 20 සහ 21 වනදා අදාළ සහතික කිරීමේ නිලධාරියාගේ කාර්යාලය පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයේ මැතිවරණ කාර්යාලයේදී සිය තැපැල් ඡන්දය භාවිත කළ හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.

යම් තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ ස්ථානයක ඡන්දය දීමට බාධා වන හෝ බලපෑම් කිරීමට හෝ උත්සාහ කළහොත් එකී ස්ථානයේ ඡන්දය අවලංගු කරන බව ද එම කොමිසම නිවේදනය කළේය.

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )