දේශීය

අශෝක වඩිගමංගාව ජීවිතක්ෂයට

( UTV | කොළඹ ) – පුත්තලමකුරුණෑගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ පාදෙණිය ප්‍රදේශයේ සිදුවූ මෝටර් රථ අනතුරකින් සමගි ජනබලවේගයේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්අපේක්ෂක අශෝක වඩිගමංගාව ජීවිතක්ෂයට පත්වෙයි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top