දේශීය

සිවාජිලිංගම්ට ඇප

( UTV | කොළඹ ) – නඩු කටයුත්තක් මඟහැරීම හේතුවෙන් අත්අඩංගුවට ගත් උතුරු පළාත් සභාවේ හිටපු මන්ත්‍රී එම්.කේ. සිවාජිලිංගම් පේදුරුතුඩුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් ඇපමත මුදා හැරේ.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top