“බත්තරමුල්ලේ බංටි” අත්අඩංගුවට

“බත්තරමුල්ලේ බංටි” අත්අඩංගුවට

( UTV | කොළඹ ) – පාතාල කල්ලි සාමාජිකඅංගොඩ ලොක්කාගේ සමීපතමයෙකු වනබත්තරමුල්ලේ බංටිනැමැත්තා හෙරොයින් සහ මුදල් සමගතලංගමදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )