දේශීය

ජාතික විදුලි ඉල්ලුම යළි ඉහළට

(UTV | කොළඹ) – ජාතික විදුලි ඉල්ලුම නැවත වරක් ඉහළ ගොස් තිබේ.

ඒ අනුව මේ වනවිට දෛනික විදුලි ඉල්ලුම ගිගා වොට් පැය 43 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවද මණ්ඩලය පවසයි.

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය සඳහන් කළේ ජන ජීවිතය යථා තත්වයට පත්වීමත් සමග සේවා ස්ථාන සහ කම්හල් සැළකිය යුතු ප්‍රමාණයක් නැවත ආරම්භ වීම ඊට හේතුව බවයි.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top