දේශීය

සෙනසුරාදා දිවයිනේ සියලුම තැපැල් කාර්යාල වැසෙයි [RELEASE]

(UTV| කොළඹ) – නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත ලබන 6 වන සෙනසුරාදා දිවයිනේ සියලුම තැපැල් කාර්යාල ලබන  විවෘත නොකරන බව තැපැල්පතිවරයා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන්කර සිටියි.

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top