දේශීය

කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් වැසුණු කර්මාන්තශාලා යළිත් ඇරඹේ

(UTV | කොවිඩ් 19) – කොවිඩ් 19 වසංගතය හේතුවෙන් මාස දෙකකට අධික කාලයක් වසා තිබූ වවුනියාව ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා යළි ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර ඇත.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස්වලට අනුකූලව එම කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර , එම සේවකයන්ද නිසි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් සේවා ස්ථාන කරා පැමිණ තිබේ.

එම ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවල පන් දහසක් පමණ දෙනා රැකියාවේ නිරතව සිටියි.
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top