පොලිස් අධිකාරිවරුන් 35 ගේ තනතුරු උසස් කෙරේ [RELEASE]

පොලිස් අධිකාරිවරුන් 35 ගේ තනතුරු උසස් කෙරේ [RELEASE]

(UTV | කොළඹ) – පොලිස් අධිකාරිවරුන් 35 දෙනෙකු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරි තනතුරට උසස් කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ඨාශය පවසයි.

ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය සහ මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ එකඟතාවය අනුව මෙම උසස් වීම් සිදුකර තිබේ.

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )