දේශීය

විශ්‍රාම වැටුප් ලබන 03 වැනි දා ලබා දීමට පියවර

(UTV |කොළඹ ) – විශ්‍රාම වැටුප් ලබන 03 වැනි දා ගෙවීමට පියවර ගන්නා බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ගෙවීම් සඳහා අවශ්‍ය මුදල් ලබන 2 වැනි දා මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මුදා හැරීමට සැලසුම් කර ඇති බව එහි ලේකම් එස්. ආර්. ආටිගල මහතා සඳහන් කළේය.

මේ වනවිට වැටුප් ලබන විශ්‍රාමිකයින් සංඛ්‍යාව හය ලක්ෂ හතලිස් දහසකට අධිකය.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top