දේශීය

කොටස් වෙළඳපොළ ගණුදෙනු තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

(UTV | කොළඹ) – ඇඳිරි නීති තත්වය හමුවේ ලබන 27 වනදා තෙක් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ගණුදෙනු කටයුතු අත්හිටුවා තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කොළඹ කොටස් වෙළඳපොල කියා සිටියේ එම දිනයන් වෙළඳපොල නිවාඩු දින ලෙස නම් කල බවයි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top