ව්‍යාපාරික

ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල දරුණුතම කඩා වැටීමට ලක්වෙයි

(UTV | කොළඹ) – අමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඉතිහාසයේ දරුණුතම කඩාවැටීම අද (24) සිදුවිය.

ඒ අනුව , ඩොලරයක ගැණුම් මිළ රුපියල් 190 යි ශත 61 ක් ලෙස සටහන්ව ඇති අතර , ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 185 යි ශත 93 ක් ලෙසත් වාර්තා විය.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top