ක්‍රීඩා

2020 ටෝකියෝ ඔලිම්පික් කල් යයි

(UTV|කොළඹ) – කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් 2020 ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල වසරකින් කල්දැමීමට සිදුවන බව ජාත්‍යන්තර ඔලිම්පික් කමිටුවේ සාමාජික ඩික් පවුන්ඩ් පවසයි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top