දේශීය

බිත්තර මිල පහළට

(UTV|කොළඹ) – බිත්තර මිල රුපියල් 10 කින් අඩු කර ඇති බව සමස්ත ලංකා බිත්තර සපයන්නන්ගේ සංගමය පවසයි.

එම සංගමය සදහන් කළේ ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශ වලට බිත්තර තොග රැගත් ලොරි යවා ඇති බවයි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top