දේශීය

ලාංකික සිසුන් බේරා ගැනීමට එක්වූ ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ නිලධාරීන්ට උපහාර [PHOTOS]

(UTV | කොළඹ) – චීනයේ වුහාන් නුවර සිට ශ්‍රී ලාංකික සිසුන් බේරා ගැනීම සඳහා මෙහෙයුමට එක්වූ ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන් සේවයේ නිලධාරීන් ඊයේ(14) එම සිසුන් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදා මූලස්ථානයේදී හමුවූ අතර , මෙම ඓතිහාසික ජාතික මෙහෙවරට ගෞරවයක් වශයෙන් ඔවුන්ට ශ්‍රී ලංකා හමුදාව විසින් ගෞරවය හිමිකර දී තිබේ.

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top