සායින්දමරුදු ප්‍රදේශයට නව නගර සභාවක් [GAZETTE]

සායින්දමරුදු ප්‍රදේශයට නව නගර සභාවක් [GAZETTE]

(UTV | අම්පාර) –  සයින්දමරුදු ප්‍රදේශයට නව නගර සභාවක් පිහිටුවමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

මහනගර සභා ආඥා පනත යටතේ ඊට අදාළව නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය ඊයේ (14) ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණි.

 

 

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )