විරෝධතාකරුවන් අරලියගහ මැදුර තුලට[PHOTO]

විරෝධතාකරුවන් අරලියගහ මැදුර තුලට[PHOTO]

(UTV| කොළඹ) ශ්‍රී  ලංකා දේශපාලන ඉතිහාසයේ පලමු වතාවට විරෝධතාකරුවන් අරලියගහ මැදුර තුලට කැදවා ඔවුනට සාදාරනය ඉටුකරලීමට අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහාතා කටයුතු කරන ලදී.

88/89 භීෂණ කාලයේදී JVP හා UNP ය මගින් අතුරුදන් කරවූ පුද්ගලයන්ගේ නෑදෑහිතමිතුරන් ගේ ඉල්ලීම් අරලියගහ මැදුරට කැදවා ඉෂ්ට කරදීමට කටයුතු කල අගමැතිවරයාට ඔවුන් ස්තූතිය පල කර ඇත.
[]

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )