ගම්පහ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක්

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගෙන් විශේෂ ඉල්ලීමක්
(UTV | කොළඹ) – පවතින දැඩි උණුසුම් කාලගුණය හේතුවෙන් ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිතා කරන ලෙස ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාප්‍රවහන මණ්ඩලය පවසයි.
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )