ලෝටස් වටරවුම තාවකාලිකව වසයි

ලෝටස් වටරවුම තාවකාලිකව වසයි

(UTV | කොළඹ) – විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ගාලුමුවදොර මාර්ගය කොටුව ලෝටස් වටරවුමෙන් වසා දමයි.

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )