දේශීය

ලෝටස් වටරවුම තාවකාලිකව වසයි

(UTV | කොළඹ) – විරෝධතාවක් හේතුවෙන් ගාලුමුවදොර මාර්ගය කොටුව ලෝටස් වටරවුමෙන් වසා දමයි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top