දේශීය

චීන තානාපති කාර්යාලයෙන් ඉල්ලීමක්

(UTV|කොළඹ) – සංචාරක සැලසුම් අවලංගු කර ජනාකීර්ණ ස්ථානවලට යාමෙන් වලකින ලෙස චීන තානාපති කාර්යාලය මෙරටට පැමිණි චීන ජාතිකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

මෙම ඉල්ලීම කර ඇත්තේ කොරෝනා වෛරසය බලපෑ ප්‍රදේශවලින් මෙරටට පැමිණි තම පුරවැසියන්ගෙන් බව චීන තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළේය.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top