කොටස් වෙළඳපොල ඉහළ යයි

කොටස් වෙළඳපොල ඉහළ යයි

(UTV | කොළඹ) – කොළඹ කොටස් වෙළඳපොලේ මිල දර්ශක අදත් ඉහළ යෑමක් පෙන්නුම් කර ඇත.

මෙලෙස සියළු කොටස් මිල දර්ශකය 5991 යි දශම 2.9ක් ලෙස සටහන් විය.

දිනය තුළ කොටස් මිලියන 11.9 ක් හුවමාරු වූ අතර, දෛනික පිරිවැටුම මිලියන 492 යි දශම 7කි.

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )