ක්‍රීඩා

ෂේන් වොන්ගේ තොප්පිය වෙන්දේසියට

(UTV | ඕස්ට්‍රේලියාව) –  ඕස්ට්‍රේලියාවේ හිටපු සුපිරි ක්‍රීඩක ෂේන් වෝන් ටෙස්ට් තරඟ සඳහා භාවිත කළ හිස් වැසුම ඕස්ට්‍රේලියානු ඩොලර් මිලියනයකට වෙන්දේසි වී තිබේ.

ඒ, ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ දිනවල පවතින දරුණු ලැව්ගිනිවලින් විපතට පත්වූ පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් ආධාර රැස් කිරීමේ වැඩසටහනකට සමගාමීව සිදුකළ වෙන්දේසියකදියි.

ඒ අනුව මෙම හිස් වැසුම මිලදී ගෙන ඇත්තේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ බැංකුවක් විසින් බව වාර්තා වෙයි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top