විදෙස්

ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා අවසන් වරට ජාතිය අමතයි

(උදයම්,ඇමෙරිකා) – ධුරයෙන් සමු ගැනීමට නියමිත ඇමරිකානු ජනාධිපති බැරක් ඔබාමා අද අවසන් වරට ජාතිය අමතනු ලැබීය.
බැරක් ඔබාමා ලබන 20 වන දා ජනාධිපති ධුරයෙන් නිළ වශයෙන් සමු ගැනීමට නියමිතයි.
ඔබාමා සිය කතාවේදී සදහන් කළේ ඇති වී තිබෙන වෙනස්කම් තුළින් ඇමරිකානුවන්ට යහපත් අනාගතයක් බිහි වනු ඇති බවට බලාපොරොත්තු වන බවයි.
එසේම තමන්ට සහයෝගය පළ කළ ඇමරිකානු ජනතාවට ස්තූතිය පිරිනමන බව ද ජනාධිපති ඔබාමා සිය අවසන් කතාවේදී සදහන් කළේය.

 

ඔබාමා අවසන් වරට ජාතිය අමතා සිදුකළ කතාව පහතින් නරඹන්න.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top