දේශීය

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ බස් ධාවනය ගැන දැනුම්දීමක්

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ බස් රථ ධාවනය සාමාන්‍ය පරිදි සිදුකරන බව ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය පවසයි.

 

නිවේදනයෙන් නිකුත් කරමින් ගමනාගමන මණ්ඩලය පවසන්නේ පින්නදූවත් ඉමදූවත් අතර මාර්ගයට පස් කන්දක් නායයාම හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගයේ බස් රථ ධාවනයට බාදා එල්ලවී ඇති බවය.

 

එසේ වුවද කොළඹ දෙස සිට ගමන් කරන බස් රථ පින්නදූවෙන් පිටවී නැවත ඉමදූවෙන් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුලු වී ගමන්කරන බවය.

 

එසේම මාතර දෙස සිට ගමන් කරන බස් රථ ඉමදූවෙන් පිටවී නැවත පින්නදූවෙන් අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුලු වී ගමන්කරන බවය.

 

එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ අධිවේගී මාර්ගයේ ගමන්කරන බස් රථ ගමන්වාර කිසිවක් අවලංගු වී නොමැති බවය.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top