විදෙස්

ට්විටර් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට සැලසුම්

(UTV | කොළඹ) – ට්විටර් විසින් සත්‍යාපිත (Verified) ගිණුමක් සඳහන් කරමින් නිල් පැහැති ටික් එකක් අවශ්‍ය වන ට්විටර් පරිශීලකයින්ගෙන් මාසිකව ඩොලර් 8ක් අය කරන බව එලොන් මස්ක් පවසයි.

පරිශීලක නාමයක් අසල නිල් ටික් ලකුණක් පිළිගත් ට්විටර් ගිණුමක් සඳහා දැනට නොමිලේ ලබාදෙයි.

මෙම පියවර නිසා විශ්වාසදායක මූලාශ්‍ර හඳුනාගැනීම අපහසු විය හැකි බව විචාරකයන් පවසයි.

අදාළ මුදල් ප්‍රමාණය ගෙවන පරිශීලකයින්ට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දීමට සූදානම් බව එලොන් මස්ක් පවසයි.

ට්විටර් හි නිල් ටික් එකක් සඳහා පරිශීලකයන් සත්‍යාපනය (Verify) කිරීමේ පෙර ක්‍රමයට කෙටි මාර්ගගත අයදුම් පත්‍රයක් ඇතුළත් වූ අතර, ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන්, දේශපාලනඥයන් සහ මාධ්‍යවේදීන් වැනි ප්‍රතිරූපණය සඳහා ඉලක්ක වූ අනන්‍යතා සඳහා වෙන් කර තිබුණි.

ව්‍යාජ ගිණුම් වැළැක්වීමට ප්‍රමාණවත් ලෙස කටයුතු නොකළ බවට චෝදනා කරමින් නඩුවකට මුහුණ දීමෙන් පසු සමාගම 2009 දී පද්ධතිය හඳුන්වා දුන්හ.

නමුත් වසර ගණනාවක් තිස්සේ ලාභයක් නොලබන ට්විටර් ව්‍යාපාරය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට එලොන් මස්ක් කටයුතු කරන බැවින් ඔහු දැඩි අභියෝගයකට මුහුණ දී සිටියි.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top